APARELLS DE BAIX CONSUM

Els electrodomèstic són responsables de la meitat del consum elèctric anual d’una llar, destaquem entre ells la nevera, el congelador, el rentavaixelles, la rentadora i la placa de cocció. Mitjançant l’ús de nous electrodomèstics, de menor consum d’energia i agua, es contribueix a la reducció de l’impacte ambiental de l’electrodomèstic i, al mateix temps, s’aconsegueix un estalvi econòmic durant la vida útil de l’aparell

L’ETIQUETA

El renovat etiquetat energètic es composa per una representació de les classes energètiques amb set classificacions per colors, partint des del color vermell pels electrodomèstics amb més consum i arribant al verd pel màxim valor d’eficiència. A la nova escala de medició s’hi afegeixen tres categories per sobre d’A: A+, A++ i A+++.

- Etiquetat energètic de les rentadores

El renovat etiquetat energètic de rentat proporciona tres classes d’eficiència addicionals per sobre d’A: A+, A++ i A+++; on A++ requereix fins a un 24% menys d’energia i A+++ requereix fins un 30% menys d’energia que    la classe A

- Etiquetat energètic del rentavaixelles

Per l’etiquetat de la gama de rentavaixelles s’han introduït tres classes d’eficiència energètica per sobre d’A: A+, A++ i A+++. La classe més eficient  estalvia un 30% d’energia sobre la classe A i els productes A++ consumeixen un 21% menys que els electrodomèstics de classe A.

- Etiquetat energètic per neveres i congeladors

Pels electrodomèstics de fred, l’antic etiquetat energètic ja contenia les classes A+ i A++, i ara s’ha augmentat amb la classe A+++. Un electrodomèstic de la gama de fred amb etiquetat A++ suposa un estalvi del 40% d’energia, respecte els electrodomèstics de classe A. I un producte classificat amb A+++ consumeix un 60% menys que un electrodomèstic de classe A.

REDUIR EL CONSUM

La nevera és un dels electrodomèstics que més fa pujar la factura elèctrica de la llar. Per això és important escollir un model eficient, ja que, tot i que sigui més, s’amortitza. Els combis de Siemens A+++ són els més respectuosos amb el Medi Ambient. LA quantitat de CO2 que deixen d’emetre aquests aparells durant la seva vida útil tardaria tota la vida de dos arbres en ser absorbitt (dades extretes de Siemens).

Gràcies al combi A+++ és possible estalviar més de 40 Euros a l’any, el que suposa 600 Euros  al llarg de la vida útil de l’aparell (dades extretes de Siemens). Les neveres combinades han anat millorant l’eficiència del compressor, els sistemes electrònics de control i han reduït les pèrdues de fred amb l’objectiu de mantenir la temperatura interior sempre constant amb independència dels graus que hi hagi a l’exterior. Com a mitjana es calcula que una nevera de classe A+ consumeix 300 kW/h i una de classe A+++ uns 149 kW/h. La meitat.

En el cas de les rentadores la gran majoria d’energia que consumeixen s’utilitza per escalfar l’aigua. Actualment existeixen aparells amb una doble entrada d’aigua: una per l’aigua freda i una altra per l’entrada d’aigua calenta. D’aquesta manera es pot rentar amb aigua preescalfada mitjançant una caldera, això suposa un estalvi de fins un 20% menys d’energia respecte les que disposen d’una sola entrada d’aigua freda. Actualment existeixen en el mercat rentadores que només gasten 137 kW/h a l’any , el que es tradueix amb un 30% menys d’energia que la classe A+++.

Us deixem un enllaç de la Rentadora i-Dos de Siemens només necessita que sel·leccionis el programa automàtic, la resta ho fa de manera independent, obtenint resultats de rentat perfectes. http://www.youtube.com/watch?v=zYHB4_gxWr0

ESTALVIAR AIGUA

Un altre aspecte a tenir en compte alhora d’escollir rentadora o rentavaixelles és l’eficiència del rentat, que està relacionat amb el consum d’aigua. Hi ha rentadores que incorporen tecnologies de gestió intel·ligint de l’aigua: el consum de l’aigua s’adapta de manera proporcional a la càrrega de la roba introduïda.

En els rentavaixelles més eficients també s’incorporen programes especials per l’estalvi d’aigua i energia. Un dels més significatius  és el proposa les firmes Siemens i Bosch Active Water, que aprofita fins l’última gota d’aigua, ja que manté l’aigua sempre en circulació dins l’aparell. Amb només 6 litres d’aigua neteja fins a 13 cuberts. Una altra de les particularitats d’aquesta tecnologia és l’AquaSensor, el qual mesura el grau de brutícia de la vaixella i adapta automàticament els consums i la temperatura.